FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेत तथा कार्यक्रम

२०८०/०८१ 09/25/2023 - 13:04

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा।

७९/८० 06/28/2023 - 13:10

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 06/28/2023 - 13:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 05/28/2023 - 16:07

७५% अनुदानमा मोटर, पम्पसेट, डिलिभरी पाईप र स्प्रे टंकि माग कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 05/17/2023 - 17:12

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

७९/८० 05/10/2023 - 15:22

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 05/08/2023 - 16:14

सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

७९/८० 05/03/2023 - 18:17

विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुको लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड खरीदको लागि दरभाउ पत्र बुझाउने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

७९/८० 05/02/2023 - 16:31

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७९/८० 05/02/2023 - 14:38

Pages