FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०८०/०८१ 04/15/2024 - 15:02

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०८०/०८१

२०८०/०८१ 02/21/2024 - 14:28 PDF icon Red Book 1-10.pdf, PDF icon Red Book 11-22.pdf, PDF icon Red Book 23-34.pdf, PDF icon Red Book 35-46.pdf, PDF icon Red Book 47-58.pdf, PDF icon Red Book 59-.pdf, PDF icon Red Book 79-.pdf, PDF icon Red Book 59-78.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 11/29/2023 - 17:26

बजेत तथा कार्यक्रम

२०८०/०८१ 09/25/2023 - 13:04

दरभाउपत्र स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा।

७९/८० 06/28/2023 - 13:10

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 06/28/2023 - 13:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 05/28/2023 - 16:07

७५% अनुदानमा मोटर, पम्पसेट, डिलिभरी पाईप र स्प्रे टंकि माग कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 05/17/2023 - 17:12

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

७९/८० 05/10/2023 - 15:22

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 05/08/2023 - 16:14

Pages